instagram takip�i sex hikayeleri
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Prijava na novice Moj spletni priročnikZ vpisom vašega e-maila boste tedensko prejemali e-novice:

Pošlji

Aktualni razpisi

Najava razpisov:

 
 
 
 

Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT svetovanje) za obdobje od 2018 do 2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Koncesija za izvajanje storitev SPOT svetovanje PNR (VEM točk)

 

 

 

Z veseljem vam sporočamo, da ima NEC, Cerknica s partnerjema OOZ Ilirska Bistrica in OOZ Cerknica tudi v obdobju 2018 do 2022 koncesijo za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in druga podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk  SPOT svetovanje (VEM točk), ki delujejo pod okriljem SPIRIT (Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma). Tovrstne VEM točke svojim strankam nudimo bogat nabor BREZPLAČNIH storitev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Namenjen projekta je krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj operacije z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilj operacije je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

www.eu-skladi.si

Hitro in enostavno  -  za administracijo poskrbimo mi, za idejo in poslovne priložnosti pa vi!

Združevanje prijetnega s koristnim oz. v novo poslovno priložnost vam zagotavlja finančno varnost, kreira nova delovna mesta ter vam omogoča večjo fleksibilnost v vašem poslu.

Na vaši podjetniški poti je VEM točka eno izmed brezplačnih in uporabnih orodij za učinkovito upravljanje vašega podjetja.Kaj vam v okviru VEM točke nudimo?

VEM točka Primorsko-notranjske regije nudi vsem uporabnikom (mladim, potencialnim podjetnikom ali že delujočim podjetjem) BREZPLAČNE podporne storitve iz področja podjetništva.

Storitve VEM točke obsegajo:

  • OSNOVNO SVETOVANJE - pomagamo vam najti odgovore na vprašanja glede zagona podjetja, samega poslovanja, glede razvoja poslovne ideje ter rešitev za pridobivanje finančnih virov za vaše podjetje.
  • IZVAJANJE POSTOPKOV REGISTRACIJ PREK PORTALA e-VEM - na hiter in enostaven način vam uredimo postopke na pristojnih institucijah (AJPES/Sodišče, FURS in ZZZS), ki so potrebni za odprtje s.p. ali d.o.o.
  • PODJETNIŠKE DELAVNICE - na uporaben in razumljiv način vam predstavimo novosti s področja zakonodaje, možnosti pridobivanja finančnih spodbud, nove poslovne modele in druge aktualne informacije.
  • INFORMIRANJE prek tedenskega e-biltena MSP (Moj spletni priročnik) - tu vas čakajo novosti s področja javnih razpisov preteklega tedna; zakonodaje, ki je pomembna za podjetnike, možnih oblik sodelovanja s tujimi partnerji, ki iščejo potencialne poslovne partnerje iz Slo ter o brezplačnih podjetniških usposabljanjih širom Slovenije. Če bi želeli biti obveščeni o informacijah v tedenskem e-biltenu, se lahko nanj naročite tukaj s pripisom vaše e-pošte.

  Koncesija za izvajanje storitev VEM točk

  Finančna podpora: Operacije je podprta z 50.000,00 EUR nepovratnih sredstev. V okviru dodeljenih nepovratnih skupnih sredstev je delež celotnih upravičenih izdatkov Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 % oz. 37.500,00 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 25 % oz. 12.500,00 EUR. Za dve lokaciji in dva svežnja storitev.

  Rezultati: Neposredni rezultati operacije v času od 1.7.16 – 31.7.2017 doseženi v 2 lokalnih pisarnah (1) VEM Cerknica in (2) VEM Ilirska Bistrica bodo:

  • 108 tedenskih posredovanj informacijskih paketov do ciljnih skupin z vključevanjem informacij lokalnega značaja;
  • redno pridobivanje informacij, pomembnih za delo svetovalcev vstopne točke VEM;
  • 504 izvedenih osnovnih svetovanj za ciljne skupine razpisa;
  • 20 izvedenih informativno-promocijskih in tematskih delavnic na temo podjetništva;
  • izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru;
  • priprava evidence nosilcev podpornega okolja;
  • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, predlaganje ukrepov za odpravo in posredovanje predlogov na agencijo;
  • sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije;
  • udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije.