Search

Projektni management


NEC, Cerknica deluje na projektni način že 20 let

Projektni management ni samo orodje – projektni management je predvsem okolje, v katerem se oblikujejo rešitve na postavljene izzive. Projektni manager in projektni tim s svojimi kompetencami garantira za uspešno izveden projekt. Obvladovanje metod in tehnik projektnega managementa, vodenje, obvladovanje deležnikov in vplivnežev, razumevanje programskega okvira, osebno napredovanje in razvoj ter strmenje k odličnosti je ključno za uspešno zaključen projekt. Pri tem je podpora s strani dobro organizirane projekte pisarne nujna, saj omogoča projektnemu managerju odločanje in pravilno izvajanje projekta.  

Naš interdisciplinarni strokovni tim ima več letne izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov in portfelja projektov. Smo člani Združenja za projektni management, naši zaposleni pa imajo poleg certificiranih kompetenc po IPMA ICB tudi druge certifikate, kot so Certificiran manager EU projektov, Project cycle manager ter pedagoško-andragoška znanja (PAI) za prenos znanja. 

                   

Zakaj se odločiti za nas?

Projektna pisarna 

 

Vodimo tako interno kot eksterne projektne pisarne za projektna partnerstva, konzorcije in grozde. 

20 let izkušenj

 


Imamo 20 let izkušenj vpeljave in delovanja na projektni način v ne-strukturiranih ne-projektnih okoljih.

Razvoj 

kompetenc 

 

Vodimo sekcijo Mladih projektni manager, kjer izvajamo programe razvoja kompetenc že več kot 10 let.  

Certificirani managerji


Veliko pozornost namenjamo strokovnem razvoju zaposlenih in beleženju projektnega znanja.

Področja svetovanja

Večletne projektne izkušnje, razvojno delo na internih, EU in projektih za zunanje naročnike, nam omogočajo oblikovanje individualnih rešitev za vašo organizacijo. Sledimo načelom projektne odličnosti, razumemo projektni cikel EU projektov in razvijamo lastne projektne modele pri delovanju v ne strukturiranih, ne projektnih okoljih. Za vas lahko izvedemo:
  • predavanja, interaktivne delavnice
  • individualne organizacijske posvete, vihranje možganov za vaše izzive
  • mentorske dneve in pripravo individualnih rešite

Dodatne info

V kolikor vas zanima ponudba ali imate primerljivo ponudbo in bi želeli preveriti možnosti sodelovanja z nam, nam pišite. Imamo izkušnje s programi Interreg, čezmejno sodelovanje, COSME, Razvoj kompetenčnih centrov in programsko opremo za poročanje (ISARR, GoldMIS, ECAS, ...)

Kako slediti načelom projektne odločnosti

Model ravnanja z vplivneži projekta

Projektna tveganja in različni vplivi močno povečajo možnost uspeha ali neuspeha projekta. Skozi razvit model ravnanja z vplivneži projekta, izkušnje strokovnega tima, lahko na strukturiran način povečamo uspešnost vašega projekta. Skozi uvodni sestanek, več tematski delavnic ter zasnove in managiranje postopanja, bomo povečali uspeh projekta. S klikom na spodnji model, boste podrobneje spoznali način postopanja.

Vir: RAZVOJ MODELA RAVNANJA Z VPLIVNEŽI PROJEKTA, Tomaž Stojanovič

Zaupajte nam pri razvoju kompetec

Vir: Slovensko združenje za projektni management - SKPM v. 3.

Vpeljava PM v lokalne akcijske skupine

Lokalna akcijska skupina (LAS) in projektna partnerstva potrebujejo nišne sisteme in managerska orodja za upravljanje - mi smo jih razvili za vas. Preverite!


Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan