Search

Poslovno svetovanje


NEC, Cerknica zagotavlja podporno okolje že 20 let

V NEC, Cerknica si prizadevamo, da ustvarjamo pogoje za rast in razvoj - osebni, organizacijski in družbeni prebojPri zasnovi poslovanja je ključna sposobnost prodaje storitve oz. izdelka, učinkovit poslovni model in človeški kapital. Pri tem gre izpostaviti poslovodne in managerske aktivnosti. Zastavljen poslovni načrt je potrebno spraviti v procese in zagon poslovanja. Interdisciplinarni tim z večletnimi izkušnjami, kot podporno okolje, vam omogočamo celovite rešitve pri razvoju vašega poslovanja. 


Zakaj se odločiti za nas?

140+ organizacij 

 

Pri finančnem svetovanju in pridobivanju razvojnih sredstev nam je zaupalo preko 140 organizacij.

7 mio+ EUR

 


Uspeli pridobiti 7 mio EUR za različne uporabnike, MSP, NVO kot javne institucije.

320+ 

rešitev 

 

Izvedli smo preko 320 individualno pripravljenih rešitev za naročnike na področju projektov. 

35+ partnerstev     


Oblikovali smo preko 35 konzorcijskih mednarodnih in nacionalnih partnerstev.

PODROČJA


Vir: EFQM

Kako lahko rastemo skupaj...

Delujemo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja že 20 let. V mednarodnih partnerstvih razvijamo produkte in storitve za MSP. Svetujemo vam pri:
 • pridobivanju certifikatov oz. znakov - poročanje družbene odgovornosti
 • trajnostnem razvoj organizacije
 • vpeljavi sistema okoljske učinkovitosti (EMAS easy)
 • poročanju o okoljski učinkovitosti (Ecotoolkit): Eko investicijski in ne-investicijski nasveti, merjenje CO2 in gHa za malo organizacijo
 • investiranja v družbene inovacije, krožnega gospodarstva, razvoju odgovornega turizma, eko-turizma, vsebin s področja kulturne dediščine itd.

»The Business Model Canvas«


NEC, Cerknica zagotavlja podporno okolje že 20 let


Dobra zasnova izhaja iz razumevanja okolja organizacije. Pri oblikovanju rešitev uporabljamo »The Business Model Canvas« , ki je orodje za strateški managment, ki se uporablja pri dokumentiranju obstoječega ali snovanju novega poslovnega modela. Gre za vizualizacijo, ki orisuje osnovne elemente, ki pomagajo podjetjem pri usklajevanju njihovih dejavnosti. Oblikovanje platna poslovnega modela podjetnikom pomaga preprosteje priti do inovacij, ki prinašajo takojšen vpliv na dodano vrednost v podjetju. Platno poslovnega modela podjetnikom pomaga izrisati neke vrste zemljevid različnih poslovnih strategij in ugotoviti, zakaj nekatere od njih delujejo, druge pa ne. Platno poslovnega modela je osnova, na kateri zgradimo uspešen poslovni model ter s tem pripomoremo k rasti in uspehu našega podjetja.


Pri oblikovanju "platna poslovnega modela" se natančno opredelimo glede področij, ki so pomembna za uspešno poslovanje in obstoj na trgu, to so: upravljanje s strankami; kanali, preko katerih dostopamo do strank; odnosi s strankami; tokovi prihodkov in odhodkov; področja, ki podjetju prinašajo dodano vrednost; partnerstvo in mentorstvo.

Storitve

Storitve lahko obsegajo:

 • Individualne posvete
 • Študije in analize
 • Mentorstvo
 • Pripravo, zasnovo ali idejne rešitve
 • Prevzemanje posameznih nalog ali funkcij
 • Terensko delo
 • Drugo opredeljeno s strani naročnika

Pregled nekaterih storitev

 

Pišite nam

Sporočilo:
Pošlji
http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan