Search

Kdo smo

Kdo smo


NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let

Kdo smo

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Z dolgoletnimi izkušnjami na interdisciplinarnih projektih smo se specializirali in delujemo kot kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj, turizem, razvoj podeželja in kreativne industrije. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami.

V NEC, Cerknica si prizadevamo, da s konkretnimi lokalnimi akcijami na območju celotne Slovenije, omogočimo vsem ciljnim skupinam napredek, tako, da si pri svojem delu in delovanju dovolijo več svobode, samozaupanja in samospoštovanja. Ustvarjamo pogoje za rast in razvoj - osebni, organizacijski in družbeni preboj. Da bi to dosegli, delujemo v lokalnih, regionalnih, nacionalnih, mednarodnih in transnacionalnih iniciativah in projektih.

Interdisciplinarni tim

Visoko izobraženi in strokovno usposobljeni sodelavci NEC, Cerknica in povezani zunanji strokovnjaki, skrbimo za izzive rasti in razvoja vas, vaše organizacije in širšega družbenega okolja. Sodelavke in sodelavci vsakodnevno skrbimo za učinkovite in k uporabniku usmerjene rešitve. Skrbimo, da kompleksno postane jasno. Interpretiramo in povezujemo vertikalne poglede v horizontalni razvoj. Naš interdisciplinarni strokovni tim pokriva najrazličnejša področja (podjetništvo, razvoj podeželja, razvoj organizacij, projektni management, okolje, trajnostni razvoj, design management, turizem, kulturna dediščina,…) in ima poleg strokovne usposobljenosti tudi andragoško-pedagoška znanja (PAI). Smo certificirani projektni managerji. 

                

Že 20 let

Izkušeni posamezniki že 20 let delujemo v interdisciplinarnih skupinah in nudimo individualne rešitve posameznikom, zasebnim podjetjem, nevladnim in javnim organizacijam. Smo projektno usmerjena organizacija in izvajamo vse korake od snovanja, priprave, izvedbe, nadzora in evalvacije projektov. Imamo številne izkušnje s pridobivanjem različnih virov financiranja (nepovratna sredstva, ugodni krediti, itd.), kot s prijavami in managiranjem EU projektov. Skrbimo za civilni dialog, povezovanje z gospodarstvom, razumevanje javnih funkcij in horizontalno povezovanje. Posameznike in skupine v različnih situacijah animiramo in motiviramo za lastno razvojno delovanje, participacijo, sodelovanje in družbeno odgovorno delovanje. Hvala, ker se zanimate za nas. Želimo si skupnega ustvarjanja, vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij.

Mreženje

Smo ustanovitelji ali člani mednarodnih in nacionalnih strokovnih ter panožnih organizacij. Delujemo v mreži mednarodnih organizaciji, kjer razvijamo in prenašamo najnovejša spoznanja na področjih našega delovanja. Vpeti smo mednarodno okolje, delujemo nacionalno, kot regionalno. Poslovnim partnerjem omogočamo dostop do mednarodne mreže in vključevanje v mednarodne razvojen projekte.

Povezovanje in vključevanje

Poudarek dajemo povezovanju in sodelovanju. Našim poslovnim partnerjem omogočamo mednarodno povezovanje, vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte ter nudimo pomoč pri aktivnostih internacionalizacije. Odprti smo za predloge sodelovanja, nove iniciative in skupno oblikovanje rešitev na projektnem, kot poslovnem področju. Organizacijam ponujamo celostne rešitve pri pridobivanju nepovratnih sredstev, evropskih projektih in drugih virih financiranja.

Ustvarjanje sinergij

Simbol naše organizacije predstavlja vetrnica, ki simbolizira s lahkotnost, hitrost, svežino in energijo. Sodelujoči posamezniki predstavljajo krake vetrnice, ki skupaj tvorijo aktivno celoto in tvorijo multiplikativne učinke. Danes se vetrnica vrti z namenom vzajemnega delovanja za ustvarjanje sinergij. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami.

Spoznajte ključne ljudi

Tomaž Stojanovič

Partner, Direktor

Izobrazba: Magister poslovnih ved, PAI
Certifikati: IPMA LevelC® - Certied Project Manager, Certified Manager of European Projects

Telefon:  +386 31 408 754
Faks: +386 1 7096 260
E-pošta: tomaz@nec-cerknica.si

Tina Mahne

Partnerka, Projektna managerka

Izobrazba: Dipl. ekonomistka, Dipl. dizajner
Certifikati: IPMA Level D® - Certied Project Management Associate

Telefon:  +386 31 578 418
Faks: +386 1 7096 260
E-pošta: tina@nec-cerknica.si


Lili Mahne

Partnerka, Projektna managerka

Izobrazba: Univ. dipl. ing., MBA, PAI
Certifikati: IPMA Level B® - Certified Senior Project Manager

Telefon: +386 59 044 133, +386 41 605 122
Faks: +386 1 7096 260
E-pošta: lili.mahne@siol.net

Smo člani ali ustanovitelji strokovnih in panožnih organizacij

Nekaj več o nas...

Ker naša organizacija deluje na ekološko pomembnem območju (Natura 2000, zavarovanje območje vodnih virov, regijski park, izjemna krajina,…), se že od leta 1995 ukvarjamo z eksperimentalnimi projekti na področju trajnostnega razvoja. Naš namen je iskanje, razvijanje, preizkušanje in promocija modelov delovanja kmetij, podjetij, zasebnih zavodov, zadrug, agrarnih skupnosti in društev na ekološko pomembnih območjih.
Naš izziv je vstopanje v mednarodna inovacijska partnerstva, kjer sodelujejo različni partnerji, ki znanja razvijajo, testirajo, uvajajo v prakso in promovirajo ter si tudi krepijo svojo družbeno moč. Zainteresirane posameznike s podeželja mentoriramo, da razumejo kompleksne okoljske, družbene in ekonomske razmere, v katerih se znajdejo podeželska okolja zaradi različnih razlogov. Dodajamo jim predvsem sposobnosti, da znajo delovati v nestrukturiranem okolju, prevzemati odgovornost in vzpostaviti avtoriteto.
Za potrebe izvajanja naših zamisli se ustrezno organiziramo – najprej vzpostavimo konzorcijska partnerstva, ki jih pogosto nadgradimo z ustanovitvijo skupnih podjetij ali institucij tako na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Partnerstva tudi mentoriramo za aktivno participacijo pri načrtovanju in upravljanju svojih regij in LAS-ov.
Del naše strategije so tudi pobude za nove poklice, predpise, ukrepe,…

http://belekjet.com/ ahref nedir ankara escort bayan