instagram takip�i sex hikayeleri
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

img1
Podjetništvo
img2
Javni razpisi
img3
Svetovanje
img4
Usposabljanje

Podjetništvo

Hitro in enostavno do podjetja - za administracijo poskrbimo mi, za idejo poslovne priložnosti pa vi!


Javni razpisi

Finančne spodbude za krepitev konkurenčnosti, razvoja in raziskav za trajno, v rast usmerjeno podjetje.

Svetovanje

Celostne in učinkovite rešitve za pametno rast vaše organizacije.

Usposabljanje

Znanje in kompetence za dvig kakovosti vaše storitve ali izdelka.


Simbol naše organizacije predstavlja vetrnica, ki simbolizira s lahkotnost, hitrost, svežino in energijo. Sodelujoči posamezniki predstavljajo krake vetrnice, ki skupaj tvorijo aktivno celoto in tvorijo multiplikativne učinke. Danes se vetrnica vrti z namenom vzajemnega delovanja za ustvarjanje sinergij. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami. 

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica je nevladni in neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 1995. Z dolgoletnimi izkušnjami na interdisciplinarnih projektih smo se specializirali in delujemo kot kompetenčni center za podjetništvo, projektni management, trajnostni razvoj, turizem, razvoj podeželja in kreativne industrije. NEC, Cerknica zagotavlja družbene inovacije že 20 let - 20 let vzajemnega delovanja in ustvarjanja sinergij, tako doma, kot v tujini. Hvala vsem, ki soustvarjate skupno zgodbo. Predstavite se nam, spoznajmo se. Vselimo se sodelovanja z vami.
V NEC, Cerknica si prizadevamo, da s konkretnimi lokalnimi akcijami na območju celotne Slovenije, omogočimo vsem ciljnim skupinam napredek, tako, da si pri svojem delu in delovanju dovolijo več svobode, samozaupanja in samospoštovanja. Ustvarjamo pogoje za rast in razvoj osebni, organizacijski in družbeni preboj. Da bi to dosegli, delujemo v lokalnih, regionalnih, nacionalnih, mednarodnih in transnacionalnih iniciativah in projektih.

Poudarek dajemo povezovanju in sodelovanju. Našim poslovnim partnerjem omogočamo mednarodno povezovanje, vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte ter nudimo pomoč pri aktivnostih internacionalizacije. Odprti smo za predloge sodelovanja, nove iniciative in skupno oblikovanje rešitev na projektnem, kot poslovnem področju. Organizacijam ponujamo celostne rešitve pri vpeljavi razvojnih aktivnosti, pripravi razpisne dokumentacije, pridobivanju nepovratnih sredstev, evropskih projektih in drugih virih financiranja.

Razpisi

5/17/2017 2:26:00 PM

SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017

Načrtujete pridobitev certifikata za sisteme vodenja ali certifikat za skladnost proizvodov? Na voljo vam je sofinanciranje v višini 60% oz max 10.000 EUR za stroške  cefrtifikacijskega organa in zunanjih izvajalcev.

Preberi več...
4/18/2017 4:38:21 PM

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH ZNAKOV ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujete na področju turizma vabljeni k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih. S tem razpisom lahko pridobite mednarodno uveljavljene okoljske znake.

Preberi več...
4/18/2017 4:05:11 PM

SPODBUDE ZA RAST PODJETIJ NA PODROČJU RABE LESA V 2017

Podjetja registrirana od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017, ki se ukvarjajo z glavno dejavnostjo oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali oddelka C31 Proizvodnja pohištva, imate na voljo nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR za nove in izboljšane poslovne in proizvode procese s ciljem zmanjšanja porabe virov, ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Preberi več...
4/3/2017 8:29:02 AM

P2 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do 54.000 nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta. 

Preberi več...
3/9/2017 2:57:51 PM

SOFINANCIRANJE AKTIVNE UDELEŽBE PODJETIJ NA MEDNARODNIH POSLOVNIH DOGODKIH V TUJINI

Za aktivno udeležbo na mednarodnih strokovnih forumih, konferencah ali kongresih v tujini, lahko podjetja prejmete do 8.000 EUR nepovratnih sredstev, kar zajema stroške izvedbe mednarodnega dogodka in potne stroške.

Preberi več...
2/22/2017 7:11:27 PM

P1 plus 2017 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri , ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Preberi več...
8/3/2016 1:11:42 AM

Nepovratna sredstva za start up podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Podjetjem iz problemskih območij, ki so registrirana med 1. 1. 2014 in 23. 8. 2016 na voljo nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR za financiranje zagonskih stroškov (plače, oprema, programska oprema, zunanjih izvajalcev, operativnih stroškov), nastalih med 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.

Preberi več...
2/12/2016 4:20:26 PM

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov v višini 1.250.000 EUR prek Slovenskega podjetniškega Sklada!

Ugodnost kredita je v dani garanciji iz strani Sklada (60 % ali 80 %), subvencionirani obrestni meri (6 mesečni euribor od + 0,15 % do 0,65 %), moratoriju do 24 mesecev ter dobi odplačila do 10 let.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja (so.p.).

Preberi več...
2/10/2016 11:06:08 AM

DELOVNI PREIZKUS ZA LETO 2016

Delodajalci lahko na delovni preizkus, ki traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec, vključijo brezposelno osebo in tako bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.
Delodajalcu je povrnem strošek:
-     206 EUR za udeleženca ALI
-    samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca
Rok oddaje: do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure.

Preberi več...

Poglejte še arhiv razpisov.

Novice

3/30/2017 11:49:38 AM

NAJAVE ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2017

MGRT objavilo informacijo o načrtovanih javnih razpisih v letu 2017, na voljo bo skupno več kot 120 milijonov evrov.

Preberi več...
1/13/2017 9:56:29 AM

RAZPISI MGRT 2017

Leto 2017 podjetnikom obljublja nove priložnosti financiranja. Za vas smo pripravili pregled razpisov, ki jih napoveduje gospodarsko ministrstvo, v skupni vrednosti 380 milijonov evrov.

Preberi več...
10/19/2016 10:40:49 AM

Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca leta 2016


Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca leta 2016

 

Preberi več...

Poglejte še arhiv novic.